Day: July 13, 2020

Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve ra rả. Lúc này vốn đang là thì tiếng bề ngoài ta đắm cùng mộng đẹp thanh thoát say sưa thì ở trong một ngôi nhà rộng lớn trên lưng tầm khoảng chừng núi lại náo loạn tới mức gà bay chó sủa, bề ngoài rơi từ trên ngựa […]