Thuốc ĐẶC TRỊ KHỔ ĐAU – PHIỀN NÃO … Thuyết Pháp Thích Thiện ThuậnThuốc ĐẶC TRỊ KHỔ ĐAU – PHIỀN NÃO … Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận ——————————————— Trụ trì của Viện Chuyên Tu là Đại Đức Thích…

Nguồn: https://dinhk.net/

Xem thêm bài viết: https://dinhk.net/category/du-lich/

Category
Tags
No Tag

One Response

  1. Linda Lâm says:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con nghe hay quá Thầy ơi NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU BI PHẬT 🙏🙏🙏❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *