Lang Lang biểu diễn Franz Liszt’s, Liebestraum No. 3 trên Steinway & Sons SpirioLang Lang biểu diễn Franz Liszt’s, Liebestraum No. 3 trên Steinway & Sons Spirio. Đàn Piano Steinway & Sons Spirio là có khả năng thu và phát lại trực tiếp.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *