Kiểm tra ong và đánh giá chất lượng đàn ong hè.Buổi chiều ngày 16/7/2019 mình có mặt tại xã Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, gần cầu Bút Sơn, sau khi kiểm tra ong của bác, ” đánh giá về nguồn chưa…

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Add Comment