17/7/ Góp vui những con gà lạ mái ngủ ngày.mái điều râu bạc.trống lông lưỡi,con nọc xám mọc cựa trướ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *