Đứa Bé – Tranh CátTrong cuộc sống luôn tồn tại các biến cố: Tai nạn, mất sớm, bệnh hiểm nghèo, biến cố về tài chính, biến cố về tình cảm.

Hãy trả lời 6 câu hỏi sau để có câu trả lời là 6 nền tảng của sự giàu có:
1. Bạn có muốn những người thân yêu của mình sống trong đảm bảo không?
2. Bạn từng thấy nhà đầu tư tổ chức tiếp nối đầu tư khi mình đột ngột đi xa không?
3. Bạn muốn nhìn thấy con mình làm chủ hay làm thuê?
4. Bạn có đủ sức khỏe làm việc khi qua tuổi 60 không?
5. Bạn có được bảo lãnh khi thế chấp tài sản không?
6. Bạn có muốn nhìn thấy doanh nghiệp của mình phát triển 100 năm?

***** NỀN TẢNG CỦA SỰ GIÀU CÓ: *****
1. Qũy dự phòng đảm bảo cho những người ở lại
2. Qũy chắp cánh ước mơ
3. Qũy khởi nghiệp giúp trẻ vững bước vào đời
4. Qũy tận hưởng cuộc sống và làm những điều mình thich
5. Qũy bảo lãnh tài sản thế chấp
6. Quỹ đảm bảo chi phí vận hành và quỹ lương

Để có được các quỹ dự phòng này thì 2 điều kiện cần là: sức khỏe và thời gian.
Tài sản tương lai có được phải được tiết kiệm và tich lũy từ ngày hôm nay khi vẫn còn đủ sức khỏe và thời gian

Con cái là tài sản lớn nhất của đời người. Bạn muốn để lại gì cho con trong bất kỳ biến cố nào của cuộc đời?

Liên hệ: Chuyên viên Tư vấn – Nhữ Hằng – 096 5935 886
Tầm nhìn: Trở thành Tư vấn viên tài chính lão luyện và Tài sản quý giá của “Chủ nhân”
Sứ mệnh: Giúp “Chủ nhân” hoạch định tốt di sản & chuyển giao cho thế hệ thứ II một cách trọn vẹn

#CBD #Cannabidiol #baohiem #Hemp #kannaway #NetworkMarketing #MLM
#baohiem #nhuhangbaohiem #quyduphong #CBD #thiendinh #chualanhtiemthuc #longbieton

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dinhk.net/category/kinh-doanh/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *