Buổi tóc kiểu mới bằng bàn ủi có 1 ko 2

One Response

  1. Tam Duy says:

    Bóng già hết thời, hết ảo, đm quay clip thì dùng app, ảo chết mẹ, còn quay trực tiếp mặt rổ xã, như hố bom, gớm chết mẹ mà bảo hoa hậu bến tre, mắc ỉa, tuột like là đúng rồi, xạo xấu già, ngựa hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *