2 V ợ C h ồ n g Cùng Tru’ng 45 Tờ Số Và Cuộc Sô’ng Sau 8 Năm

One Response

  1. Ngọc Trần như says:

    Cuộc đời lên voi xuống chó là đây.tien trời cho mà ko biết gìn giữ. ăn sài phun phí thì đến lúc xuống chó thì có ai mà thương. Họ càng ghét thêm.bởi vậy nếu ai co so tiền troi cho như vậy thì nên giúp đỡ cho những người nghèo như chương trinh Hat mai ước mơ đi.mình thi tiền sai phun phí.con những người khác lại ko co 1 xu. Lai mang thêm căng bênh hiểm nghèo nua chứ..😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *