XE MÁY MÚC COBELCO múc gốc cây cảnh COBELCO MOTORCYCLE MOTORCYCLE scooped bonsai roottrong clip hôm nay sẻ cho các bạn xem cận cảnh máy xúc đang thi công múc gốc cây cảnh san nơi khác chúc các bạn xem clip vui vẻ nhé và hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để ủng hộ các bạn nhé #máymúcđàogốccây#

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

20 thoughts on “XE MÁY MÚC COBELCO múc gốc cây cảnh COBELCO MOTORCYCLE MOTORCYCLE scooped bonsai root”

  1. Hello, I can remember when I had my daycare and they were building, the kids loved watching the big machinery especially the backhoe do its digging. thank you for sharing your video.

    Xin chào, tôi có thể nhớ khi tôi có nhà giữ trẻ và họ đang xây dựng, những đứa trẻ thích xem các máy móc lớn, đặc biệt là chiếc bánh nướng làm công việc đào bới. cảm ơn bạn đã chia sẻ video của bạn. 💕 NonnaGrace

  2. 먼저 방문해 주시니 감사해요 와우 대단합니다 신기한 모습 잘보고 👍👍👍3종꾹👌하고 변함없이 행복하게 공유하고 싶어요 즐겁게 재미있게 잘 보고 갑니다❤ 행복하세요❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *