31 thoughts on “Xẻ gỗ me campuchia: tính chất đặc điểm và cách nhận dạng”

  1. Me nay la me Tay o Phap duoc dua vao cac nuoc Dong Duong trong do co oc Phap,o trong nam dung de dong hom day la go tap ko gia tri,de bi mot con phan loi cua tat ca go tap hau nhu ko bi mot..

  2. Đây gọi là me tây.giống này ngày xưa pháp mang qua việt nam trồng ở các vùng đất miền tây. Dân miền tây gọi là cây còng.

  3. Đây là máy cưa vi tính hay là cd quay cỡ tay vậy chị
    Hình như em nhìn thấy máy bên chị không có nước để giảm độ nóng của lưỡi vs bánh trớn
    Chỗ em là khi bánh trớn mà nóng thì lưỡi sẽ không thể đi được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *