8 thoughts on “Tư vấn tài chính FECREDIT”

  1. Cty rửa ₫ích(fecre₫it) làm gì có uy tín lãi Cắt cổ……. Bây giờ còn lừa ₫ảo bảo hiểm nhân viên ăn nói như dân thất học ….. Trả trước cũng bị phạt ( tiền ngu) fecredit là lũ khốn nạn ai mà tin bọn này chỉ thiệt thân thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *