Tiểu đường 20 . Nước uống CHIA và Blachberry Bliss làm ha đường huyết nhiều thay tiêm insulin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *