Rong Ruổi ĐẤT Quận 11 Sài Gòn Khu TRƯỜNG ĐUA PHÚ THỌ XƯA nay là NTĐ Phú Thọ & nhiều chung cư đẹp.Rong Ruổi ĐẤT Quận 11 Sài Gòn Khu TRƯỜNG ĐUA PHÚ THỌ XƯA nay là Nhà Thi Đấu Phú Thọ và nhiều chung cư cao cấp. *ĐĂNG KÝ KÊNH miễn phí tại …

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *