Chấn chỉnh đội sales gặp vấn đề – Phần 5Gặp vấn đề đôi khi do các bộ phận khác phối hợp với sales không có đủ KPI, và kpi này phải liên thông với đội sales mói phối hợp nhịp nhàng được!

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *