13 thoughts on “CF – Jungle Knife Điện Máy Xanh – Ae bình luận nhiêu Nhi đều xem hết tại k có time tl hết cho ae 😁”

  1. Bạn có thể chia sẻ bí quyết ra vào, canh thời điểm ra chiêu không, mình thích chơi dao nhưng không chơi lại bọn nó bực mình ghê, mặc dù đã có những thứ rất ngon như knuckle vip 2, quắm vip, quạt, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *