2 thoughts on “BÀN ỦI HƠI NƯỚC NHẬT ĐIỆN 100V _LH_ 0338989456”

  1. Video không thay gì ,mà cũng dưa lên nên mình tru cho 1lai luôn ,de rút kinh nghiêm ve sau ,dưng nên khi de khách hàng nưa nha anh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *