Bài thuốc chữa bệnh trĩ hiệu quả của người Dao ở Hòa Bình Y học phương Nam

One Response

  1. Hxjxh Gzhxh says:

    Ko biết thuốc có viên hoàn cứng không ở xa thì sao dùng thuốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *